INFORMACJA o otwarciu Punktów opieki nad dziećmi do lat 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Punkty opieki do lat 3 „Zaczarowana Kraina” i „Bajkowy Zakątek” będą otwarte od dnia 11 maja 2020r. zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jednocześnie informujemy, że otwarcie Punktów opieki do lat 3 będzie się wiązało z zastosowaniem pełnych wymogów sanitarnych. Rodzice dzieci zgłoszonych do przyprowadzania pociech pod opiekę dziennego opiekuna będą zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi przeciwepidemicznymi i podpisania niezbędnych dokumentów (przesłanych rodzicom dzieci na maila) w związku z trwającą epidemią koronawirusa i ryzykiem wystąpienia COVID – 19.

                                                                                                                                                          mgr Renata Zagórska

                                                                                                                                                 Kierownik Miejskiego Ośrodka

                                                                                                                                                Pomocy Społecznej w Gostyninie