Ogłoszenie dla rodziców dzieci przyprowadzających i odbierających dzieci z Punktu opieki

Od dnia 1 września 2020r.

Punkty opieki wprowadzają możliwość wejścia rodziców do szatni z zachowaniem reżimu sanitarnego:

rodzic przyprowadzający dziecko do Punktu jak i samo dziecko zostaną wpuszczeni do Punktu pod warunkiem niewykazywania żadnych oznak chorobowych;

przed wejściem do Punktu rodzic zobowiązany jest założyć maseczkę ochronną, zdezynfekować ręce i zachować dystans między pozostałymi osobami oczekującymi na wejście do Punktu;

do szatni może wejść tylko i wyłącznie jeden rodzic danego dziecka;

w szatni jednocześnie może przebywać maxymalnie 3 rodziców z własnymi dziećmi zachowując bezpieczny odstęp między sobą;

rodzice spieszący się do pracy proszeni są o przyprowadzanie dzieci z pewnym marginesem czasowym – przestrzeganie narzuconych zasad reżimu sanitarnego może skutkować nieco wydłużonym czasem oczekiwania na wejście do szatni;

rodzice zobowiązani są do sprawnego rozbierania dzieci w szatni oraz do nieprzedłużania pożegnania z dzieckiem;

po rozebraniu dziecka rodzic przekazuje przy szatni swoją pociechę opiekunowi dziennemu, nie przekraczając obszaru zaznaczonego kolorowym płotkiem;

rodzic nie może wchodzić na salę z dzieckiem ani do innych pomieszczeń Punktu;

rodzic, który nie chce wchodzić do szatni może przekazać dziecko opiekunowi dziennemu przy drzwiach wejściowych do Punktu – tak jak dotychczas, informując o tym uprzednio opiekuna;

zasady przy odbieraniu dzieci z Punktu są analogiczne do zasad przyprowadzania dzieci do Punktu.