Ogłoszenie – ZEBRANIE z rodzicami!

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 17.09.2019r.(wtorek) o godzinie

15:30 odbędzie się zebranie z rodzicami

wszystkich dzieci uczęszczających do

Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 w

Gostyninie.

Miejscem zebrania będzie pomieszczenie

Klubu Seniora „Parostatek” na terenie

M.C.H. Sara Betoniarnia (I piętro lok. 44).

Liczymy na Państwa obecność!