PODZIĘKOWANIE za udział w KIERMASZU WIELKANOCNYM!

W imieniu wszystkich pracowników Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana kraina” składamy Państwu serdeczne podziękowania za tak liczny udział w tegorocznym Kiermaszu Wielkanocnym. Państwa gesty po raz kolejny stały się wyrazem uznania dla pracy, którą opiekunowie dzienni włożyli w tworzenie tych świątecznych ozdób – dla nas to niezwykle ważne i budujące. Kwota, którą udało się zebrać, to aż 1.212,00zł. 

Dziękujemy!!!