Próbna EWAKUACJA – dzień trochę inny, niż wszystkie!

W dniu dzisiejszym w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3 (jak i na terenie całej galerii handlowej M.C.H. Stara Betoniarnia) miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji  zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji oraz zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.  

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie a przebieg działań ewakuacyjnych nadzorował obecny na ćwiczeniach st. kpt. Michał Borkowki z PPSP w Gostyninie, p. Rafał Różański Prezes M.C.H. „Stara Betoniarnia” oraz p. Adam Kaczmarek (specjalista BHP i P.Poż.). Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. W kilka minut wszystkie sale i pomieszczenia w Punktach zostały opuszczone, maluchy zachowały spokój i pod bacznym okiem opiekunów dziennych bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie dzieci obecne w Punktach. 

Nigdy nie wiadomo kiedy może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki opuszczenia miejsca zabawy i pracy na skutek np.: pożaru, dlatego też takie ćwiczenia pełnią ważną rolę w edukacji nie tylko dzieci, ale i dorosłych.