RYTMIKA dla smyka!

Co to jest rytmika? To metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Zajęcia rytmiczne w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana kraina” odbywają się w każdy czwartek miesiąca i mają charakter nieobowiązkowych zajęć dodatkowych. Spotkania z wujkiem Krzysiem to wspaniałe doświadczenie dla Najmłodszych, dlatego chętnych nie brakuje 🙂

A jakie płyną korzyści z uczestnictwa w rytmice? Na pewno poprawa koordynacji ruchowej dziecka, rozwój pamięci słuchowej i wzrokowej oraz nauka pracy w grupie…to tylko niektóre z nich.