RYTMIKA – pierwsze zajęcia za nami!

Co to jest rytmika? To metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a. Istotą takich zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. A jakie płyną korzyści z uczestnictwa w rytmice? Na pewno poprawa koordynacji ruchowej dziecka, rozwój pamięci słuchowej i wzrokowej oraz nauka pracy w grupie…to tylko niektóre z nich. 

Rytmika w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana kraina” odbywać się będzie w każdy piątek miesiąca i ma charakter nieobowiązkowych zajęć dodatkowych. Spotkania z wujkiem Krzysiem to wspaniałe doświadczenie dla naszych Milusińskich, dlatego chętnych nie brakuje 🙂