SENSORYCZNIE FANTASTYCZNIE! – I zajęcia „Sensoryczne bystrzaki”

Październik to miesiąc, w którym czas adaptacji dzieci w nowym roku szkolnym uznajemy za pozytywnie zakończony i widzimy zasadność rozpoczęcia zajęć dodatkowych. Dziś poznaliśmy ciocię Ewelinę, która zaproponowała dzieciom z Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana kraina” zabawy  pełne sensorycznych doświadczeń, które mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha i poszerzać świat jego doznań.

SENSORYCZNE BYSTRZAKI

to:

Zajęcia ogólnorozwojowe, bogate w wiele sensorycznych (zmysłowych) doświadczeń, wszechstronnie stymulujących prawidłowy/harmonijny rozwój dzieci.

Podczas zajęć będziemy poznawać świat wszystkimi zmysłami (wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, smakiem, ruchem) stosując elementy metody Integracji Sensorycznej, pedagogiki zabawy oraz terapii pedagogicznej.

 Zajęcia będą odbywały się w małych (maksymalnie 6 osób) grupach dostosowanych do wieku, potrzeb oraz możliwości dzieci.

Adresowane są dla dzieci w wieku 6 miesięcy – 3 lata.

Przewidywane efekty systematycznego udziału dziecka w zajęciach:

– wspomaganie prawidłowego rozwoju procesów integracji sensorycznej

-zniwelowanie napięć emocjonalnych

– usprawnienie rozwoju psychoruchowego

– wspomaganie rozwoju mowy

– poprawa koncentracji i uwagi

-usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, słuchowej

– rozwijanie orientacji przestrzennej

Ponadto dzieci stają się bardziej kreatywne, odważne w poznawaniu otoczenia.

W celu podniesienia efektywności zajęć proponuję, aby odbywały się one minimum raz w tygodniu.

Proponowana tematyka zajęć:

  1. Zabawy z różnymi fakturami, kolorami, masami, piaskiem kinetycznym, glutami, piankami.

  2. Zabawy i ćwiczenia ruchowe (tory przeszkód, ścieżki sensoryczne, tunele, woreczki gimnastyczne, piłki itp.)
  3. Wierszyki, masażyki, malowanie rączkami, odciskanie dłoni, stópek np. w masie solnej)
  4. Słuchanie różnych dźwięków, odgłosów przyrody, (poznawanie nowych zapachów, konsystencji itp.)
  5. Ćwiczenia i zabawy rozwijające orientację przestrzenną.

Prowadząca zajęcia: p. Ewelina Balcerzak

Tel. kontaktowy: 608-019-082