Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Grupa „Wesoła Farma” przedstawia: