Urodzinki Wiktora i Aleksandra!

W Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana kraina” kolejni Jubilaci – Wiktorek z grupy „Morska przygoda” kończy dwa latka a Olek z „Safari” trzy. Chłopcy czuli się dzisiaj jak prawdziwi królowie!

Sto lat, sto lat, niechaj żyją nam…!