WAKACJE 2019 czas zacząć!

Choć Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana kraina” funkcjonuje cały rok kalendarzowy – również w miesiące wakacyjne, to jednak dla niektórych naszych dzieci lipiec i sierpień oznacza prawdziwe wakacje i przerwę w uczęszczaniu do Punktu lub chociaż nieco dłuższą absencję z powodu zaplanowanych urlopów rodziców dzieci. 

Składamy najlepsze życzenia wakacyjne!!!?