Wakacje!!!

To w lecie owoców jest mnóstwo na drzewach.
To w lecie kąpiemy się w morzach i rzekach.
To w lecie są utęsknione wakacje.
To w lecie są najciekawsze atrakcje.

                                                                                                                                                                       (autor: nieznany)

Choć Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana kraina” funkcjonuje cały rok kalendarzowy – również w miesiące wakacyjne, to jednak dla niektórych naszych dzieci lipiec i sierpień oznacza prawdziwe wakacje i przerwę w uczęszczaniu do Punktu lub chociaż tygodniową lub dwutygodniową absencję z powodu zaplanowanych urlopów rodziców dzieci. 

Składamy najlepsze życzenia wakacyjne! 🙂